jackpot开彩

jackpot开彩

郭璞注云∶似羊而大,角圆,好在山崖间。郭璞注云∶似羊而大,角圆,好在山崖间。

许慎注《说文解字》云∶,大羊而细角。山羊即《尔雅》所谓羊也。

 今牛、羊诸角,但杀之者,听之皆有声,不必专羚角也,自死角则无声矣。唐注以一边有蹙文,又疏慢者,为山驴角。

又以细如人指,长四、五寸,蹙文细者,为堪用。今人相承用之,以为羊,其细角长四、五寸,如人指,多节蹙蹙圆绕者,其间往往弯中有磨角成痕处,京师极多,详本草及诸家所出,此乃是真羊,而世多不用,不知其所以然者何也?

唐注以一边有蹙文,又疏慢者,为山驴角。唐注以一边有蹙文,又疏慢者,为山驴角。

又陈藏器谓真角,耳边听之,集集鸣者良。陈藏器云∶羚羊夜宿,以角挂木不着地,但取角弯中深锐紧小,犹有挂痕者是。

Leave a Reply